STAR KUYUMCULUK İTH. İHR. VE TIC. LTD. ŞTI KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

www.star-kuyumculuk.com‘a ERİŞİMİNİZDEN VEYA www.star-kuyumculuk.com’u  KULLANIMINIZDAN ÖNCE LÜTFEN BU SÖZLEŞMEYİ DİKKATLE OKUYUNUZ. www.star-kuyumculuk.com‘a ERİŞMEKLE VEYA www.star-kuyumculuk.com‘u KULLANMAKLA, AŞAĞIDA BELİRTİLEN ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAYI KABUL ETMEKTESİNİZ. EĞER BU ŞARTLAR VE HÜKÜMLERLE BAĞLI OLMAK İSTEMEZSENİZ, www.star-kuyumculuk.com‘a ERİŞMEYEBİLİR VEYA  KULLANMAYABİLİRİSİNİZ VE BÖYLE BİR KULANIMA BAŞLADIYSANIZ KULLANIMI DERHAL DURDURMALISINIZ. STAR KUYUMCULUK İTH. İHR. VE TIC. LTD. ŞTI BU SÖZLEŞMEDE HER ZAMAN DEĞİŞİKLİK YAPABİLİR VE BU DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMENİN SİTEYE KONULMASIYLA DERHAL YÜRÜRLÜK KAZANIR. SİZ BU DEĞİŞİKLİKLERDEN HABERDAR OLMAK AMACIYLA PERİYODİK OLARAK SÖZLEŞMEYİ GÖZDEN GEÇİRMEYİ KABUL ETMEKTESİNİZ VE www.star-kuyumculuk.com‘a DEVAM EDEN ERİŞİMİNİZ VEYA DEVAM EDEN SİTEYİ KULLANIMINIZ DEĞİŞTİRİLMİŞ SÖZLEŞMEYİ KESİN OLARAK KABUL ETTİĞİNİZ ANLAMINA GELECEKTİR.

 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE AMACI
Bir taraftan www.star-kuyumculuk.com (“WEB SİTESİ”) üzerinden faaliyet gösteren ve detaylı bilgileri işbu sözleşme (“SÖZLEŞME”) sonunda belirtilmiş STAR KUYUMCULUK İTH. İHR. VE TIC. LTD. ŞTI (“FİRMA”) ile diğer taraftan bu web sitesini kullanacak olan veya kullanmakta olan web sitesi kullanıcısı (“KULLANICI”) arasında, WEB SİTESİ’nin tabi olduğu şartları ve hükümleri belirlemek ve bağlayıcılığını ve yürürlüğünü sağlamaktır.

Taraflardan her biri ayrı ayrı “TARAF” ve birlikte “TARAFLAR” olarak anılacaktır.

 

 1. WEB SİTESİ’NİN KULLANIMI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER
2.1 FİRMA, WEB SİTESİ’nde yer alan, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar.

 

2.2 FİRMA, üyenin SÖZLEŞME konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2.3 KULLANICI, WEB SİTESİ’nin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

 

2.4 KULLANICI, WEB SİTESİ içindeki faaliyetlerinde, WEB SİTESİ’nin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda WEB SİTESİ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

2.5 WEB SİTENİN üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

 

2.6 KULLANICI, WEB SİTESİ’nin indirilmeye ( download ) müsait dosyalarının virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerden arındırılmış olduğunu garanti etmediğini kabul eder. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakımını ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı kullanıcının veya üçüncü şahısların uğrayabileceği hiçbir zarardan FİRMA sorumlu değildir.

 

2.7 Kullanıcı, WEB SİTESİ’nin kullanımından doğan tüm sorumluluğu ve riski üstlendiğini kabul eder. FİRMA, WEB SİTESİ’ni ve içeriğine dahil tüm unsurları “OLDUKLARI GİBİ” sağlamaktadır ve WEB SİTESİ hakkında veya WEB SİTESİ yoluyla sağlanan hiçbir servis, bilgi veya WEB SİTESİ içeriğine dahil herhangi bir unsur veya WEB SİTESİ’nin  herhangi bir şekilde kullanımı hakkında açık veya dolaylı garantiler sağlamamaktadır. WEB SİTESİ yoluyla sağlanan tüm düşünce, tavsiye, hizmet veya diğer bilgi ve materyalin doğruluk, tamlık ve kullanılırlığını değerlendirmek yalnızca KULLANICI’nın sorumluluğundadır.

 

 

 1. KULLANICI TAAHHÜTLERİ
3.1 Yürürlükteki hiçbir Türkiye Cumhuriyeti yasasını, uluslar arası sözleşmeyi veya diğer herhangi bir devletin yasalarını herhangi bir şekilde ihlal etmeyeceğini,

 

3.2 Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu uluslar arası sözleşmelere, diğer uluslar arası sözleşmelere ve diğer ülke yasalarına aykırı, zararlı, tehdit, hakaret ve sövme içeren, suiistimal veya taciz edici, haksız fiil veya iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, kötüleyici veya başka birinin gizlilik haklarını ihlal edebilecek şekilde veya diğer herhangi bir biçimde kullanıcının hukuki ve cezai sorumluluğunu gerektiren hiçbir mesaj, bilgi, veri, metin, yazılım veya imajlar veya diğer herhangi bir tür materyali iletmeyeceğini,

 

3.3 WEB SİTESİ’nin sahibi/sahipleri, görevlileri veya host’unu da kapsayan ancak bununla sınırlı olmayarak, herhangi bir kişi veya işletmeyi o kişi veya işletmenin temsilcisiymiş gibi 3. şahıslar nezdinde temsil etmeyeceğini veya yanıltıcı ve halkın kafasında iltibas yaratabilecek biçimde bu kişi ve işletmeler ile ilgisi olduğunu ifade etmeyeceğini,

 

3.4 WEB SİTESİ içeriğine FİRMA görevlilerinin veya diğer gerçek veya tüzel kişilerin ilettiği metin, resim, grafik, tescilli markalar, ticari unvanlar ve isimler gibi ve bunlarla sınırlı olmayarak WEB SİTESİ içeriğine dahil edilen herhangi bir materyali değiştirmeyeceğini veya silmeyeceğini,

 

3.5 Virüsler, truva atları, casus programlar ve dialer programları gibi her türlü kötü amaçlı kodları ve materyalleri yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

 

3.6 WEB SİTESİ’nin iletişim özelliklerini, WEB SİTESİ’nin kaynaklarını herhangi bir yöntemle diğer kullanıcıların elde edebilmesini kısıtlayacak veya yok edecek biçimde kullanmayacağını,

 

3.7 Talep edilmeyen reklam, promosyonal materyal, junk mail veya spam, zincir mektuplar, ticari fikir ve duyurular veya başka herhangi bir biçimde ticari amaçlı metin, resim, ses, grafik ve diğer her türlü materyali yerleştirmeyeceğini veya iletmeyeceğini,

 

3.8 Çerçeveleme ( framing ) veya benzer seyir teknolojilerini kullanarak WEB SİTESİ’nin kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeyeceğini veya başka bir biçimde görüntülemeyeceğini.

 

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
4.1 FİRMA, WEB SİTESİ’nin kullanılmasından veya kullanılmamasından, WEB SİTESİ üzerinden sağlanan veya indirilen ( download edilen ) herhangi bir işlem, servis, bilgi, veri ve diğer her türlü materyalden veya bu tip bilgi veya servisin gecikmesinden doğan hiçbir tesadüfi, risk nedeniyle oluşan veya dolaylı zararlardan ( kar kaybından, işin yarıda kesilmesinden, programların veya bilgilerin kaybından doğan zararlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ) FİRMA veya onun yetkili temsilcileri haberdar edilmiş olsalar dahi sorumlu olmayacaktır.

 

4.2 FİRMA, WEB SİTESİ içindeki hatalar, atlamalar veya diğer kusurlardan ve/veya WEB SİTESİ yoluyla indirilen ( download edilen ) materyal veya bilgilerden kaynaklanan herhangi bir talepten sorumlu olmayacaktır.

 

4.3 KULLANICI tüm telefon, bilgisayar donanımı, internet ve bilgisayar güvenliği ve WEB SİTESİ’ne erişim ve WEB SİTESİ kullanım için gerekli her türlü ekipmanın iyi çalışmasından, bakımından, güncellenmesinden ve bu ekipmanların her türlü ücretlendirilmesinden, vergilerinden ve her türlü parasal yükümlülüklerinden sorumludur. KULLANICI’nın bu yükümlülüklere uymamasından dolayı uğrayabileceği her türlü zarardan, her türlü dava ve talepten tamamen KULLANICI sorumludur.

 

4.4 KULLANICI, WEB SİTESİ’ne erişimi ve WEB SİTESİ kullanımı nedeniyle bu SÖZLEŞME’nin herhangi bir maddesini ihlal ederse bu ihlalden kaynaklanan dava harç ve masrafları ile avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere, tüm kayıp, harcama, zarar ve masraflardan sorumludur. FİRMA hiçbir şekilde bu sayılanlardan sorumlu değildir.

 

4.5 WEB SİTESİ’nin kullanımı ve tazminatlar ile ilgili hükümleri, FİRMA çalışanları, temsilcileri, lisansörleri, sponsorları da kendi nam ve hesaplarına kullanıcıya karşı ileri sürebilirler.

 

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
5.1 İşbu WEB SİTESİ’nde yer alan unvan, telif hakları, işletme adı, marka, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları WEB SİTESİ işleteni ve sahibi FİRMA’ya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu WEB SİTESİ’nin ziyaret edilmesi veya bu WEB SİTESİ’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

5.2 WEB SİTESİ’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. WEB SİTESİ’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz

 

 

 1. GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6.1 FİRMA, WEB SİTESİ üzerinden kullanıcıların ilettiği kişisel bilgileri 3. Kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, ürün tercihleri, kullanıcı adı ve şifresi gibi KULLANICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

6.2 Gizli Bilgiler, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.

 

6.3 KULLANICI, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na göre kişisel verilerin işlenmesine ilişkin FİRMA Gizlilik Politikası’nı okuduğunu, kabul ettiğini; Gizlilik Politikası kapsamında kullanabileceği haklarından haberdar olduğunu beyan ve taahhüt eder.

 

 

 1. GARANTİ
İŞBU SÖZLEŞME MADDESİ UYGULANABİLİR KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLACAKTIR. FİRMA TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER “OLDUĞU GİBİ” VE “MÜMKÜN OLDUĞU” TEMELDE SUNULMAKTA VE PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VEYA İHLAL ETMEME KONUSUNDA TÜM ZIMNİ GARANTİLER DE DÂHİL OLMAK ÜZERE HİZMETLER VEYA UYGULAMA İLE İLGİLİ OLARAK (BUNLARDA YER ALAN TÜM BİLGİLER DÂHİL) SARİH VEYA ZIMNİ, KANUNİ VEYA BAŞKA BİR NİTELİKTE HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAMAKTADIR.

 

 1. KAYIT VE GÜVENLİK
8.1 KULLANICI, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu SÖZLEŞME ihlal edilmiş sayılacak ve KULLANICI bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

8.2 KULLANICI, WEB SİTESİ ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden FİRMA sorumlu tutulamaz.

 

 

 1. MÜCBİR SEBEP
TARAFLAR’ın kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar (PANDEMİ), altyapı ve internet arızaları, internete kısmi ya da tamami erişim engeli getirilmesi, elektrik kesintisi gibi sebeplerden (aşağıda birlikte “Mücbir Sebep” olarak anılacaktır.) dolayı SÖZLEŞME’den doğan yükümlülükler TARAFLAR’ca ifa edilemez hale gelirse, TARAFLAR bundan sorumlu değildir. Bu sürede TARAFLAR’ın işbu SÖZLEŞME’den doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır.

 

 1. AYRILABİLİRLİK
İşbu SÖZLEŞME şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, SÖZLEŞME’nin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

 1. DEĞİŞİKLİKLER
FİRMA, dilediği zaman WEB SİTESİ’nde sunulan hizmetleri ve işbu SÖZLEŞME şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler WEB SİTESİ’nde yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek KULLANICI’nın sorumluluğundadır. KULLANICI, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 

 1. BİLDİRİM
İşbu SÖZLEŞME ile karşı TARAF’a gönderilecek olan tüm bildirimler, FİRMA’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. KULLANICI, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

 1. DELİL SÖZLEŞMESİ
TARAFLAR arasında işbu SÖZLEŞME ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda TARAFLAR’ın defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

 1. UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ
14.1 Bu SÖZLEŞME’den doğan TARAFLAR arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde, SÖZLEŞME’nin bütününün veya kısımlarının uygulanmasında ve yorumlanmasında Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve mevzuatı geçerli olacaktır. TARAFLAR bunu kayıtsız ve şartsız kabul ederler.

 

15.2 Bu SÖZLEŞME’den doğan TARAFLAR arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

 

FİRMA BİLGİLERİ:

Unvan: Star Kuyumculuk İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti

Adres: Mimar Sinan Mahallesi, Uncular Caddesi, No:6/11 Üsküdar / İSTANBUL

VERGİ DAİRESİ VE NUMARASI: Üsküdar Vergi Dairesi / 7810133642

Telefon: 0538 553 26 73

E-posta: info@star-kuyumculuk.com

İnternet Sitesi: www.star-kuyumculuk.com