PIRLANTA 4C KURALI NEDİR?

Parlatılmış elmasların kalite değerlendirmesi genel olarak bilinen 4C kavramı ile özetlenebilmektedir. Bu kavram parlatılmış elmasın bütün özelliklerini ve karakteristiklerini aynı çatı altında toplayan 4 parametreden oluşmaktadır. İki elmasın 4C karakteristiğinin asla aynı olamayacağının farkına varılması ile birlikte bu kavramlar ile taş için benzersiz bir tanımlama kartı hazırlanmaktadır.

PIRLANTADA KARAT VE BERRAKLIK

Karat: Elmasın ağırlığı karat cinsinden ifade edilmektedir. (1 karat = 0.20 gramdır) Değerli metallerin saflığını simgeleyen karat ile buradaki karat ifadesi arasında bir bağlantı yoktur.

Berraklık:Elmasın berraklığı iç ve dış karakteristiklerine göre tanımlanmaktadır. En iyi berraklık derecesi “loupe clean” olarak adlandırılmaktadır. Elmasın 10X lup ile incelenmesi ardından hiçbir inklüzyon bulunmaması sonucu o elmas için bu tanımlama kullanılır.

Loup Clean: Taşın içinde hiçbir kusur bulunmadığında tanımlanan kalite sınıfıdır.

Vvs1-Vvs2: Loup ile bakıldığında görülmesi zor olan çok çok küçük kusurlar grubudur.

Vs1-Vs2: Küçük kusurlar grubudur loup ile bakıldığı zaman daha kolay tespit edilebilir.

Sı1-Sı2: Loup ile bakıldığı zaman bulunması kolay olan kusurlar gurubudur.Berraklık tanımlaması daha kolay tespit edilir.

P1: Taşa çıplak gözle bakıldığında taşın herhangi bir noktasında kusur tespit ediliyorsa “PİKE” sınıfına girmektedir. Kusurun büyüklüğü, görünürlüğü, yüzeye yakınlığına göre Pike seviyesi iki ve üçe çıkabilir.

PIRLANTADA RENK VE KESİM

Renk: Elmasın rengi, içerisinde renk varlığına bağlı olarak belirlenir. İyi kalitede ki elmasların çoğu renksiz veya belli belirsiz sarı renktedir. Elmaslar her renkte bulunabilmektedir. Kırmızı, mavi ve pembe gibi renkler istisnai karakterdedir.

Kesim: Taşın parlaklığı açısından kesimi çok önem teşkil etmektedir. İyi oranlarda kesim elmasın parlaklığı ve parıltısı için ayrıca önemli bir faktördür.
İdeal kesim oranlarından ciddi sapmalar elmasın donuk ve parıltısız görünmesine neden olmaktadır. Taş optimum kesim seviyesinde ise excellent verisini alır, kesim oranlarına göre very good, good, fair ve poor olarak devam eder. Oranlar sadece pırlanta kesimdeki (yuvarlak kesim) elmaslar için belirlenmiştir. Diğer bütün kesim biçimleri için oranlar ölçümlendirilir ancak bu alanda uluslararası normlar geçerli olmadığı için son kesim değerlendirmesi yapılmaz.

MİLKY NEDİR? MİLKY NASIL ANLAŞILIR?

Milky: Bazı elmaslar doğada kristalleşirken içerisinde berraklık derecelendirmesini etkileyecek, aynı zamanda taşın görüntüsüne, renginede etki edebilecek izler oluşur. Süt beyazı renk tonları (milky) olarak adlandırılır. Elmasın işçiliği ve kalitesi yüksek seviyede olsa dahi taşın görüntüsü milky barındırmayan bir elmasa göre ciddi farklılık gösterir, taş ışıltısını yansıtamaz parlaklık olarak bir verim alınamaz. Bu detay uluslararası sertifikalarda belirtilmez.

Milky ile ilgili örnek canlı taş örneği yan tarafta gösterilmiştir.